Returer

De produkter du beställer har en 14-dagars utbytes- och returrätt. Specialbeställda produkter har inte ångerrätt. Produkten som ska returneras måste vara absolut oanvänd och i säljbart skick. När du returnerar produkten betalar du portot själv.

När produkter returneras måste kunden se till att de är väl förpackade. Kunden är ansvarig för förpackningen/förpackningarna tills vi får dem. Behåll leveranskvittot och spårningsnumret (om sådant finns). Kunden kan förlora hela eller delar av inköpsbeloppet. Detta inträffar om produkten är i dåligt skick eller skadad, då kunden varit ansvarig för den. Ange ditt kontonummer och eventuella skäl till returen (t.ex. trasig produkt, fel storlek etc.) för att påskynda vår verksamhet. Vi önskar att konsumenten ska lämna in en returanmälan via e-post till hannah@hoijar.fi innan produkten returneras.


Returen skickas till:


Kundens retur
Hannah Hoijar
Sevarintie 86
65 520 HELSINGBY.

Specialbeställda produkter har inte ångerrätt (6 kap 16 § 3 KSL) - En specialbeställd produkt kan endast returneras om varan är defekt.