Villkor

Leveransvillkor
Om produkten finns i lager är den beräknade leveranstiden två till fem (2-5) arbetsdagar. Om produkten tillfälligt har tagit slut är leveranstiden längre (14-21 arbetsdagar). Hannah Hoijar identifierar fasadbreven och siffrorna på kundens beställning, som har en leveranstid på ca 14 dagar. Priset läggs till +20% om kundens eget teckensnitt och/eller storlek läggs till. Vi kommer att meddela dig på produktens presentationssida om leveranstiden skiljer sig väsentligt från den i avsnittet ovan. Om produkten definitivt ska önskas vid ett visst datum måste den nämnas separat, till exempel när du gör en beställning. Vi försöker om möjligt ta hänsyn till konsumentens önskemål. Om konsumenten köper produkter för vilka Hannah Hoijar har angett olika leveranstider kommer beställningen att levereras enligt den längsta leveranstiden som anges. Vi levererar produkter i Europa.  Alla Hannah Hoijar-leveranser sker via Posten. Om konsumenten vill använda en annan transporttjänst måste priser och villkor avtalas separat med Hannah Hoijar. Du kommer att få en remiss med leveransen, som fungerar som ett kvitto för ditt köp och ett garanticertifikat. Prenumeranter under 18 år måste få vårdnadshavarens samtycke för sin beställning. Priserna inkluderar moms Äganderätten till de varor du har beställt kommer inte att överföras till dig förrän varorna har levererats till dig och vi har fått en lämplig betalning för varorna. När varorna har levererats till dig överförs ansvaret för förlusten eller förstörelsen av varorna till dig.

Registrering

Du behöver inte registrera dig för att göra en beställning. I samband med den första beställningen kan konsumenten dock registrera sig hos Hannah Hoijars kundregister genom att ange namn och annan obligatorisk information. Samtidigt måste hon ge sitt samtycke till att Hannah Hoijar registrerar personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, kön) i sitt kundregister.

Sekretess och dataskydd

Hannah Hoijars klientinformation är konfidentiell. Konsumenten måste vara uppmärksam och försiktig när du använder onlinebutiken.
Hannah Hoijar ber aldrig om eller sparar från konsumenten
a) Bankuppgifter.
b) Uppgifter om kreditkort.

I enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999),
integritetspolicy.
KONTROLLANT
Hannah Hoijar (Företags-ID: 2346847-4)
www.hannahhoijar.com

ADRESS
Sevarintie 86
65 520 HELSINGBY

PERSON SOM HANTERAR REGISTERFRÅGOR
Hannah Hoijar
telefon +358 50 3493 565
hannah@hoijar.fi

REGISTERNAMN
Hannah Hoijar Kundregister

SKÄL FÖR ATT FÖRA REGISTRET
Personen är registrerad som Hannah Hoijar-kund eller köpt av Hannah Hoijar
onlinebutik.

REGISTRETS SYFTE
Syftet med registret är att upprätthålla Hannah Hoijars kundregister
arkivering och behandling av kundorder. Registret används också för att:
för spårning av förlorade paket. Informationen kan användas av Hannah Hoijar
utveckling av verksamheten och för statistiska ändamål.
Personuppgifter behandlas enligt vad som är tillåtet och krävs enligt personuppgiftslagen
Gränser. Uppgifterna i registret kan användas i bolagets egna register
reklam utan att lämna ut personuppgifter till tredje part. Hannah
Hoijar har rätt att publicera uppgifterna i kundregistret elektroniskt eller
som en skriftlig lista, om inte specifikt förbjuden av kunden. Kunden har:
rätten att förbjuda offentliggörande av information genom att meddela Hannah Hoijar
kundservice, via e-post hannah@hoijar.fi eller personuppgiftsansvarig.

UPPGIFTER I REGISTRET
Personuppgiftsfilen innehåller följande information:

Personens för- och efternamn
E-postadress
Postadress
Telefonnummer
Information om bearbetade order
Personens födelsedatum

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Informationen kommer inte att lämnas ut utanför Hannah Hoijar.
Den registrerades personuppgifter förstörs på användarens begäran.

REGISTERSÄKERHET
Registret kommer inte att överlämnas till tredje part. Hannah måste komma åt registret
Hoijar interna nätverksbehörigheter. Registret finns i Hannah Hoijar
lösenordsskyddad server.


1. Registrering


1.1.
Du behöver inte registrera dig för att göra en beställning. Första beställningen
Konsumenten får dock, om han så önskar,
a) Registrera dig som konsument hannah hoijar i kundregistret genom att anmäla
namn och all annan information som begärs.
b) Vid registreringen ska konsumenten ge sitt samtycke till att Hannah Hoijar
registrera dina personuppgifter i ditt kundregister. Hannah Hoijars kundinformation är
Konfidentiell. Hannah Hoijar går med på att inte lämna ut kunddata
Annan.
1.2. Konsumenten måste ägna särskild uppmärksamhet och omsorg
onlinebutik.

2. Bindning av ordern

2.1. Kommunikation
mellan parterna sker antingen via e-post, per brev eller per telefon.
Vår personal hjälper också gärna till via telefon med alla förfrågningar och
i frågor som rör beställningar, på vardagar kl. 12:00 .m. 10.00 -15.00 Tel. 050 3493 565.  N.B! Alla förfrågningar helst via e-post, till hannah@hoijar.fi, det är så du får det snabbaste svaret! Vi får inte alltid svara på samtal. Efter att ha gjort sin beställning åtar sig konsumenten att övervaka sin e-post för att få orderbekräftelsen.
2.2. Det bindande handelsavtalet träder i kraft när Hannah Hoijar har
skickade en orderbekräftelse.
2.3 Konsumenten ska ha rätt till e-post, brev eller telefon före
orderleverans annulleras av hela eller delar av ordern. Leverans är
när en beställning eller en deklaration har levererats till konsumenten om att beställningen har
kan hämtas från postkontoret.
2.4. Efter att ha gjort konsumentens beställning har Hannah Hoijar inte rätt till
ändra villkoren i kontraktet.

3. Priser

3.1. Alla priser
inkludera moms (moms 24%). Det giltiga priset visas
Butik. Det aktuella priset är i euro (EUR).

4. Leverans

4.1. Om produkten finns i lager i vårt lager är den beräknade leveranstiden mellan två och fem
(2-5) arbetsdagar. Om produkten har uttömts tillfälligt eller helt, då:
vi kommer att meddela dig utan dröjsmål och även om leveranstiden är längre.
4.2 Vi anger på produktens presentationssida om leveranstiden är väsentligen
annat än det som anges i avsnitt 4.1.
4.3. Om produkten definitivt önskas vid ett visst datum är det
Ange separat, t.ex. följande: när du lägger beställningen. Vi strävar efter att ta hänsyn till:
konsumentens önskemål, om möjligt.
4.4. Om konsumenten köper produkter för vilka Hannah Hoijar har anmält olika
leveranstider, levererade enligt den längsta angivna leveranstiden.
4.5. Hannah Hoijar levererar produkter i Europa.  Alla Hannah Hoijar-leveranser sker via Posten. Om konsumenten vill använda en annan transporttjänst ska
villkoren kommer att avtalas separat med Hannah Hoijar.
4.6. Om du beställer produkter utanför EU kan tullen ta ut extra avgifter. Dessa kostnader bärs av kunden.

5. Betalningsvillkor

5.1. Betalning sker
med Klarna, Visa, MasterCard, Amex, Maestro, Discover eller
Betala Pal.
a)
Förskottsbetalning med kreditkort eller via PayPal: Vi skickar beställningen ovan
(leverans) inom den tidsram som anges i (leverans) efter betalning.
b) Faktura: Vi kan fakturera stad/kommun och företagskunder. Fakturering
bör avtalas med Hannah Hoijar separat genom att kontakta
Kundsupport.

6. Returnerar

6.1 Konsumenten skall ha
rätten att returnera oanvända produkter inom 14 (14) dagar
mottagande av produkten/produkten,med undantag för mottagandet. När du returnerar produkten betalar du portot själv. Produkten som ska returneras och produktförpackningen måste vara i samma skick som när den togs emot. När produkterna returneras måste kunden se till att de är väl förpackade. Kunden ansvarar för förpackningarna tills vi tar emot dem. Behåll leveranskvittot och spårningsnumret (om eventuellt). Kunden kan förlora hela eller delar av inköpsbeloppet. Detta inträffar om produkten är i dåligt skick eller skadad, med kunden ansvarig för den.
6.2. Hannah Hoijar identifierar fasadbokstäver och
nummer från kundens order. Därefter är produkten inte längre
återförsäljningsbar. Individuellt tillverkade produkter har inte
rätt till återvändande (KSL 15.12.2000, kapitel 6 i 1072). Om produkten innehåller oss
eller ett fel som orsakas av tillverkaren har produkten sedan rätt att returnera.
Defekta produkter har 14 dagars returrätt. Gården skickas till gården
den nya produkten eller pengarna kommer att returneras till kunden inom rimlig tid.
Vid en ogiltig produkt, vänligen kontakta hannah@hoijar.fi
6.3. Vi ersätter inte de som uppkommit till följd av
Kostnader. Skicka tillbaka paketet till oss med en spårningskod. VI
LÖS IN C.O.D. FÖRSÄNDELSER!
6.4. Förhoppningen är att konsumenten
skicka ett avisering om återvändande via e-post till hannah@hoijar.fi eller
per telefon (050 3493 565) innan produkten returneras. Återställningen skickas
Adress:


Kundretur
Hannah Hoijar
Sevarintie 86
65 520 HELSINGBY

7. Försändelser som brutits under transporten

7.1 Ibland kan det hända att
förpackningar kan skadas. Det är därför det är bra när man hämtar ett paket.
kontrollera dess skick i närvaro av en posttjänsteman. Om paketet är
skadas under transporten och om de beställda produkterna också
skadas, rapportera skadan omedelbart på postkontoret. Här, ta den här.
efter att ha kontaktat vår kundtjänst för att komma överens om leverans av en ny produkt.

8. Klagomål

8.1. Om fel produkt har levererats till konsumenten har produkten skadats osv.
konsumenten måste underrätta konsumenten inom rimlig tid (4 dagar) Hannah Hoijar, antingen
via e-post till hannah@hoijar.fi per post till: Hannah
Hoijar, Sevarintie 86, 65 520 HELSINGBY eller på telefon +358 50 3493 565.
Felaktig leverans returneras gratis efter instruktionerna från Hannah Hoijar
(punkt 6). Restaureringen sker efter det att klagomålet har gjorts.
Efter att ha mottagit de returnerade varorna returnerar Hannah Hoijar alla som redan kan ha betalats
inköpspriset till kunden utan dröjsmål.

9. Force majeure

9.1. Hannah Hoijar är inte ansvarig för att förhindra, hindra eller försena Hannah Hoijars leverans av ordern i frågor som ligger utanför Hannah Hoijars kontroll, såsom krig,
en naturkatastrof, ett export- eller importförbud, ett myndighetsbeslut,
Hannah Hoijar om störningar i kollektivtrafiken eller andra liknande
verksamhet som hindrar eller hindrar verksamheten.

10.Tvistlösning

10.1. Tvister och tvister som uppstår till följd av denna DTF skall regleras av
Finsk lag.

Teknik- och informationssäkerhet
All information som behandlas i onlinebutiken skyddas av allmänna standarder. Externa parter kan inte komma åt data från onlinebutiken eller andra system som är anslutna till den.

Personlig information och betalningsinformation
Personuppgifter och betalningsdata behandlas alltid i en krypterad SSL-anslutning. Betalningsinformation
(personbeteckning, internetbank, kreditkort) behandlas av en extern
säkert och krypterat system, och betalarens personbeteckning eller betalning
kreditkortsnummer etc. autentiseringsuppgifter inte lagras i onlinebutiken.

Beställningar och leveranser till Åland och Sverige
Beställningar och leveranser är framgångsrika för Åland och Sverige. Innan du gör en beställning, be om ytterligare instruktioner: hannah@hoijar.fi

Leveranser till andra delar av EU
Kontakta hannah@hoijar.fi för prisinformation. Leveranser utanför EU enligt itellas prislista.

Cookies
Webbutiken använder cookies i sitt system, det vill säga den så kallade "cookien". Cookies. Cookies
(cookies) måste tillåtas i webbläsaren så att du kan köpa
produkter från onlinebutiken. Cookies hjälper oss att säkerställa integritet och
en säker inköpstransaktion. Cookies kan användas för att samla in data
hur och när webbutiken används. Cookies
syftet är också att analysera och utveckla vår service!